Splitsen bij Blackjack

Splitsen bij blackjack is een optie die door zeer veel spelers wordt toegepast. Door te splitsen wordt er namelijk voor gezorgd dat twee kaarten met een gelijke kaartwaarde worden verdeeld over twee handen. Op deze manier heb je twee keer de mogelijkheid om de kaarten van de dealer te verslaan waardoor je uiteraard ook twee keer winst kan maken. Splitsen bij blackjack is ongekend populair, maar niet altijd even interessant. Neem nu bijvoorbeeld de aas. Doorgaans kan deze kaart worden gebruikt als 1, maar ook als 11 waardoor ze werkelijk van goudwaarde kan zijn voor jou als speler. Tijdens het splitsen is dat niet langer mogelijk waardoor een aas altijd de waarde heeft van 1. Ben jij eveneens van plan om te splitsen tijdens het spelen van blackjack, maar wil je hier eerst graag meer informatie over? We zetten deze informatie graag op deze pagina voor jou op een rijtje!

pics5

Voordelen van splitsen bij blackjack

Wanneer je als speler over twee dezelfde kaarten beschikt kan je er aldus voor kiezen om deze kaarten te splitsen over twee handen. Vervolgens zal je opnieuw twee kaarten moeten kopen die je bij één van de beide handen kan plaatsen. Het uiteindelijke doel is nu evenwel een stuk lastiger geworden voor jou als speler. Je dient er namelijk niet alleen meer voor te zorgen dat de ene hand het wint van de dealer, maar ook op de tweede hand staat een inzet waarmee je winst zal willen verzilveren. Eén van de belangrijkste voordelen die zijn verbonden aan splitsen bij blackjack gaat schuil in het feit dat je als speler over de mogelijkheid beschikt om niet één, maar wel twee keer winst te maken. Voor veel ervaren spelers wordt blackjack na verloop van tijd een beetje saai waardoor ze op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden om meer geld te verdienen binnen een kortere periode. In dit geval kan de splitsen bij blackjack tactiek je ongetwijfeld een dienst bewijzen!

Zijn er ook nadelen aan verbonden?

Het splitsen van je kaarten bij blackjack lijkt op het eerste zicht natuurlijk werkelijk fantastisch en we zullen zeker niet ontkennen dat er hier een zeker potentieel in zit waardoor je als speler een hogere winst kan behalen. Het is echter wel zo dat je er rekening mee dient te houden dat splitsen bij blackjack niet zonder risico is. Vanaf het ogenblik dat je er voor kiest om met twee handen te spelen zal de origineel geplaatste inzet namelijk x2 worden gedaan. Je beschikt als speler dan namelijk over twee mogelijkheden om de hand van de dealer te overtreffen waardoor je ook twee keer winst kan maken. Vooral voor beginnende blackjack spelers zorgt splitsen dan ook voor een beetje extra druk waardoor ze niet zelden zo agressief te werk gaan dat ze met een bepaald verlies worden geconfronteerd. Probeer bij het splitsen dan ook altijd een vrij defensieve houding te hanteren en tracht bij een degelijke getalwaarde om de dealer zichzelf kapot te laten spelen. Dit is een uitstekende tactiek die in de praktijk bij splitsen vaak de beste resultaten oplevert.

Splitsen bij blackjack of niet?

Zoals je hierboven reeds hebt kunnen lezen zijn veel factoren bepalend voor het feit of het interessant is om te splitsen of niet. In eerste instantie zal je uiteraard rekening willen houden met de kaarten die de dealer voor je heeft gedeeld. Heb je bijvoorbeeld twee keer een cijfer twee, dan kan splitsen interessant zijn. Heb je twee keer een 10, dan beschik je reeds over zo’n hoge getalwaarde dat splitsen eigenlijk niet meer nodig is. De dealer moet in deze situatie namelijk ook een totale getalwaarde van 20 hebben om nog maar gelijk te spelen. Wil de dealer winnen, dan is alleen een blackjack voldoende.

Bovenstaande is echter niet alles. Veel spelers zullen er liever niet voor willen kiezen om te splitsen omdat niet alleen hun aantal kaarten, maar ook de inzet dan wordt verdubbeld. Dit zorgt er voor dat je als speler zonder het eigenlijk goed en wel te beseffen een veel groter risico loopt op het verliezen van een groot bedrag. Vooraleer er voor te kiezen om te splitsen is het dan ook altijd van belang om goed voor jezelf uit te maken welke risico’s je precies wil lopen en welke je liever ontwijkt. Op de vraag of splitsen bij blackjack nu al dan niet interessant is valt er dus maar één concreet antwoord te geven. Splits wanneer je voelt dat je moet splitsen en doe het niet wanneer je, je inzet niet wil verhogen.